Cheese-Board-5-1-of-1-1024x731

ترکیب مزه های متفاوت
به همراه آلیما

جایگاه صنایع غذایی در جهان

به گزارش یورو مانیتور،برند محبوب

و برتر و تنها صادر کننده سال

پنیر یک ماده غذایی باستانی است

پنیر یک مادهٔ غذایی باستانی است که ریشه آن به دوران پیش از تاریخ بر می‌گردد. هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی و در کجا نخستین پنیر درست شده‌است، اما زمان‌های قدیم در مصر، یونان و روم باستان یک غذای محبوب به‌شمار می‌رفته‌است. اما بهترین سناریویی که برای تولید نخستین پنیر پذیرفته شده‌است به ۱۰٬۰۰۰ سال پیش در منطقه‌ای از خاورمیانه یا آسیا بر می‌گردد، جایی که چوپانان از شکم خالی بزها به‌جای وسیله‌ای برای حمل شیر تازه استفاده می‌کردند. در این هنگام آنزیم موجود در شکم خشک شده بز به همراه گرمای نور آفتاب بر شیر اثر کرده و باعث دلمه شدن آن می‌شود و آن را تبدیل به شیر بسته شده به همراه مایع پنیر می‌کند. گله‌داران این پنیر اولیه را از روی گرسنگی مصرف می‌کردند.

ترکیب مزه‌های متفاوت

به همراه آلیما

ترکیب مزه‌های متفاوت 

به همراه آلیما

ترکیب مزه‌های متفاوت 

به همراه آلیما

ترکیب مزه‌های متفاوت

به همراه آلیما

به بالای صفحه بردن