پنیر اسکوییز چدار

اطلاعات تغذیه ای در هر 100 گرم

چربی: 11 گرم

کربوهیدرات: 3.3 گرم

نمک: 1.8 گرم

پروتئین: 12 گرم

انرژی: 160 کیلوکالری

به بالای صفحه بردن