پنیر دودی

 

 

دودی شده با چوب بلوط واقعی

 

 

وزن (گرم): 150

مدت ماندگاری: 3 ماه

به بالای صفحه بردن