پنیر کبابی هالومی

 

 

پنیر کبابی هالومی آلیما از شیر گاو به دست می‌آید. این مجصول جایگزین متاسبی برای گوشت قرمز می‌باشد.

 

 

وزن (گرم): 400

مدت ماندگاری: 2 ماه

به بالای صفحه بردن