پنیر گودای طبیعی-گرین پستو

 

 

این پنیر به روش سنتی هلندی تولید شده است.

 

 

وزن: 190 گرم

مدت ماندگاری: 3 ماه

به بالای صفحه بردن